Ieškoti šiame dienoraštyje

2012 m. vasario 6 d., pirmadienis

Kultūros žurnalai jau bibliotekoje

Gimnazijos biblioteka įgyvendina Lietuvos Meno Kūrėjų Asociacijos projektą "Aukštosios kultūros impulsai mokykloms" (AKIM).
Jo dėka, mus jau pasiekė 11-os pavadinimų ("Krantai", "Kultūros barai", "Naujasis židinys - Aidai", "Metai", "Knygų aidai", "Dailė", "Literatūra ir menas", "Fotografija", "Muzikos barai", "Kelionė su Bernardinai.lt", "Tautodailės metraštis") kultūros leidinių pirmieji numeriai. Dvejus metus šie leidiniai kiekvieną mėnesį atkeliaus į biblioteką.
Neužilgo sulauksime ir 7 meno sričių (literatūros, dailės, muzikos, teatro, fotografijos, kinematografijos, žurnalistikos) profesionalų vedamų kūrybinių dirbtuvių mūsų gimnazijoje.

Jauki patogi bibliotekos aplinka bei kultūros žurnalas..., o gal tik tiek tereikia, kad išlaisvintume savo kūrybiškumo gyslelę.