Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. kovo 2 d., penktadienis

Garsiniai skaitymai „Aš skaiTau. Metų paauglių knygos rinkimai 2017“ 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje

2018 02 19

Kasmet vykdoma skaitymo skatinimo iniciatyva „Metų knygos rinkimai“ Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje yra tapusi neatsiejama ugdymo dalis, visos bendruomenės susitelkimo bei kūrybiškumo apraiška. Sudominti paauglius skaityti šiuolaikinę literatūrą – tokį iššūkį priėmėme šiemet.

2017 m. gruodis gimnazijos devintokams buvo išskirtinis dėl integruoto garsinio skaitymo projekto „Aš skaiTau. Metų paauglių knygos rinkimai 2017“. Šiemet gimnazijos biblioteka pasipildė geriausiomis metų paauglių knygomis, su kuriomis nutarėme supažindinti pačius jauniausius gimnazijos mokinius. Siekiant ugdyti skaitymo, klausymo, analizavimo, kritinio mąstymo, raštingumo gebėjimus, buvo nutarta vykdyti gan rizikingą bei nemažai laiko reikalaujantį garsinio skaitymo maratoną.


Visos devintos klasės išsirinko po vieną geriausią 2017 m. paauglių knygą ir kasdien per vieną skirtingų dalykų pamoką pasikeisdami garsiai skaitė. Kiekvienas mokinys per skaitymo savaitę ne vieną kartą buvo ir skaitytojas, ir klausytojas. Keturioms knygoms perskaityti pakako savaitės, vienai knygai teko skirti daugiau laiko. Skaitymai vyko ne tik įvairių dalykų kabinetuose, bet ir bibliotekos skaitykloje. Po skaitymų kiekvienoje klasėje per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas vyko aptarimai bei diskusijos. Mokiniai savo santykį su skaityta knyga išreiškė rašydami trumpas recenzijas. Skaitymus vainikavo bendras visų klasių renginys aktų salėje, kuriame savo klasėje skaitytą knygą klasės atstovai pristatė visiems gimnazijos devintokams. Tokiu būdu žinia apie geriausias 2017 metų knygas paaugliams buvo plačiai paskleista.

Šių metų paauglių kategorijoje nominuotos knygos yra itin įdomios, aktualios bei nagrinėjančios jaunam žmogui svarbius savivokos klausimus.


Ia klasė pasirinko skaityti R. Skučaitės knygą „Tai priimkit, kas priklauso“. Nepaprastai nustebino tai, jog šią eilėraščių ir esė knygą paaugliai priėmė itin noriai. Skaitydami eilėraščius, mokiniai įsitraukė į skaitymą, ne vienas eilėraštis, kaip labai patikęs, buvo perskaitomas ne kartą. Jaunimas atsirinko jiems patinkančius eilėraščius, juos analizavo bei išsakė savo įspūdžius.
Ib klasė skaitė D. Opolskaitės „Ir vienąkart, Riči“. Įtraukianti, itin gyvenimiška istorija nepaliko abejingų. Aptarimo metu vyko aktyvi diskusija: „Kaip ir kodėl vieno herojaus žūtis padėjo atrasti save kitam?“, „Koks šių laikų vyriškumas?“. Nors keletas vaikinų kalbėjo, jog jiems labiau patinkančios „fantasy“ žanro istorijos, tačiau ši knyga ir jiems buvo nesvetima bei suvokiama. Vyriškumo tema paauglių literatūroje reta, tačiau šiuolaikiniam paaugliui itin svarbi. Atėjęs suvokimas, kokiu vyru norėtum tapti suaugęs, padėtų tapti laimingu žmogumi. Ši knyga paskatino daugelį stiprių ir audringų diskusijų tiek tarp vaikinų, tiek tarp merginų.Ic klasė įsitraukė į L. Varslauskaitės knygos „Mano didelis mažas Aš“ skaitymą. Būti „kitokiam“ – ne tokia jau lengva užduotis, tekusi knygos herojui. Šioje istorijoje atsiskleidžia žmogiškos draugystės siekis, būdingas kiekvienam. Mokiniai, aptardami knygos herojų santykius, pajuto šią knygą, savyje rado daug minčių bei įžvalgų. Įsigilinimas į „kitokio“ žmogaus pasaulį praplėtė skaitančiųjų žmogiškosios atjautos skalę.

Id klasė paniro į R. Šerelytės detektyvinės istorijos „Žvaigždžių medžiaga“ skaitymus. Nelengva istorija, turinti ne vieną siužetinę liniją, tačiau intriguojanti, sulaukė jaunimo susidomėjimo. Tačiau šios knygos garsinio skaitymo patirtis parodė, jog geriau tokius ilgus tekstus skaityti individualiai. Skaitytojams patiko, jog knygoje persipina tikrovės ir fantazijos pasauliai. Ryškiai, įtaigiai perteikti  veikėjų charakteriai kuria galimybę skaitytojams susitapatinti su herojumi ir įgyti asmeninės gyvenimiškos patirties.


Ie klasė susitelkė ties I. Ežerinytės knyga „Sutikti eidą“. Mokiniai noriai kibo skaityti šią knygą. Knygos herojė Algė ir jos vaizduotės pasaulis buvo artimas ne vienai merginai. Jaunų žmonių savęs suvokimo paieškos, draugystės svarba būdinga kiekvienam. Vaikinai išsakė nuomonę, jog jiems suprantamas Algės noras turėti artimą draugą. Mokiniams patiko tiek „eido“ Visvaldo, tiek realaus vaikino Niko portretai. Tačiau ne vienas moksleivis gan anksti atskleidė, kas yra „eidas“ ir jaunimui užkliuvo herojų vardai.Šie garsiniai skaitymai ne tik suteikė naujų patyrimų, bet ir sutelkė klasės mokinius bendrai veiklai. Daugelis mokinių garsiai skaitydami atsiskleidė kaip gebantys įsijausti bei perteikti skaitomą tekstą, sutelkti auditorijos dėmesį. Kiti suvokė ir pajuto, kaip svarbu kiekvienam individualiai sukurti ryšį su skaitomu tekstu ir tik tada tekstas atsiskleidžia visu savo turiniu. Mokytojams šie garsiniai skaitymai suteikė žinių apie mokinių skaitymo, klausymo, samprotavimo bei rašymo gebėjimus.


Skaityti naujas, aktualias savo temomis jaunimui knygas, įtraukiant jas į literatūros mokymo programas, būtų tikslinga – tą rodo ir tokie skaitymo skatinimo projektai. 2017 m. geriausių paauglių knygų penketukas Anykščių Jono Biliūno gimnazijos devintokų nuomone išties įdomus ir savalaikis, o skaitymas, kaip veikla, tokių grožinės literatūros tekstų dėka gali tapti patrauklus.

Renata Miškinienė,
 bibliotekininkė