Ieškoti šiame dienoraštyje

2013 m. sausio 7 d., pirmadienis

"Lietuviškas ornamentas - raštas - ženklas" - dailininkės A. Tornau pamoka AKIM projekteKokia pirma mintis jums šauna į galvą išgirdus žodį menas? Apie meną kiekvienas tikrai rastumėte ką pasakyti. Išgirstume nemažai skirtingų nuomonių, juk meną visi suvokiame skirtingai. Man žodis „menas“ labiausiai asocijuojasi su daile – tapyba, piešimu. Gal todėl, jog pati labai mėgstu piešti.
Viena seniausių ir įdomiausių dailės rūšių – ornamentika. Sau būdingus ornamentus turi kiekviena kultūra, tauta. Ornamentą matome tekstilėje, keramikoje, architektūroje, metalo dirbiniuose. Jis sudarytas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių figūrų, simbolių, kurių kiekvienas turi savo prasmę. Svarbiausia ornamento ypatybė – ritmas. Ornamentas tai tarsi tautos praeities ir tikėjimo atspindys, padedantis atskleisti požiūrį į pasaulį.
Šį nepaprastą, nuostabų ornamentikos pasaulį mums atskleidė tapytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos Tapybos sekcijos pirmininkė, dailės pedagogė Arūnė Tornau. Lapkričio 20 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vykusį susitikimą inicijavo gimnazijoje vykdomas projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Jo tikslas – supažindinti jaunimą su kultūra ir kūrybos procesu. Dailininkė skatino jaunimą kurti, domėtis menu bei kultūra. Išklausę tapytojos paskaitą apie ornamentą, moksleiviai pasinėrė į kūrybinį procesą ir kiekvienas bandė sukurti savo ornamentą.
Šios kūrybinės dirbtuvės tai - jau trečiasis AKIM  projekto susitikimas su profesionaliais meno kūrėjais. Kūrybinės žurnalistikos mus mokė Žurnalistų sąjungos pirmininkas D. Radzevičius, su Nobelio premijos laureato Č. Milošo gyvenimu ir kūryba supažindino Rašytojų sąjungos vicepirmininkė rašytoja B. Jonuškaitė.
Kiekvienas susitikimas su meno kūrėjų praplečia mūsų kultūros akiratį ir skatina prisiliesti prie kūrybos proceso.