Skaitykla

- tai erdvė mokymui(si) bei kūrybinėms laboratorijoms


 Kviečiame naudotis:


  • dalykine literatūra,
  •  enciklopedijomis, 
  • žodynais,
  • žinynais,  
  • skaitmeninėmis laikmenomis, 
  • laikraščiais bei žurnalais.


Skaitykloje yra 30 darbo vietų, eksponuojamos parodos, vyksta renginiai, 
vedamos integruotos pamokos.


"Biblioteka - tai laiko vartai". L. Borchesas